Mediumsetting Mons Sinai Heiligerlee

Door de samenwerking met de Mons Sinaï is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Heiligerlee en omgeving. 

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met CBS Mons Sinai hebben we zo'n samenwerking.

Provinciale weg 33
9677 PA
Heiligerlee
059 742 34 47