Mediumsetting Montessori College Arnhem

Door de samenwerking met het Montessori College is het mogelijk om inclusiever voorgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Het Montessori College hebben we zo'n samenwerking.

Utrechtseweg 174
6825 HZ
Arnhem
026 320 98 30