Mediumsetting OBC Huissen

Door de samenwerking met het OBC Huissen is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Huissen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met OBC Huissen hebben we zo'n samenwerking.

Julianastraat 17
6851 KJ
Huissen
026 326 32 22