Mediumsetting Oranje Nassausschool Culemborg

Door de samenwerking met De Oranje Nassauschool in Culemborg is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Culemborg en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Oranje Nassauschool hebben we zo'n samenwerking.

Zijderupsvlinderlaan 8
4105 TC
Culemborg