Mediumsetting Pr. Willem Alexander Culemborg

Door de samenwerking met Pr. Willem Alexander is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Pr. Willem Alexander hebben we zo'n samenwerking.

Poelslaan 2a
4102 KN
Culemborg