Mediumsetting Prins Willem Alexanderschool Tiel

Door de samenwerking met Prins Willem Alexanderschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Tiel en omgeving.

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Prins Willem Alexanderschool hebben we zo'n samenwerking.

Burgemeester Schullstraat 1
4001 VV
Tiel