Mediumsetting Regenboog Tiel

Door de samenwerking met De Regenboog is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Tiel en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Regenboog hebben we zo'n samenwerking.

Mr. Rinkstraat 19
4005 VH
Tiel