Mediumsetting Roelof van Echten College Hoogeveen

Door de samenwerking met Roelof van Echten College is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Hoogeveen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Het Roelof van Echten College hebben we zo'n samenwerking.

Sportveldenweg 20
7902 NX
Hoogeveen