Mediumsetting sbo SAM Doetinchem

Door de samenwerking met SAM is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Doetinchem en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met sbo SAM hebben we zo'n samenwerking.

Boddens Hosangstraat 98
7002 JA
Doetinchem