Mediumsetting St Martinusschool Millingen

Door de samenwerking met St Martinusschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Millingen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met St Martinusschool hebben we zo'n samenwerking.

Chopinstraat 2
6566 DV
Millingen