Mediumsetting St. Michaelschool Harlingen

Door de samenwerking met St. Michaelschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Harlingen en omgeving.

mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met St. Michaelschool Harlingen hebben we zo'n samenwerking.

Schritsen 52
8861 CV
Harlingen
0517 41 37 57