Mediumsetting VMBO Trivium College Amersfoort

Door de samenwerking met VMBO Trivium College is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Amersfoort en omgeving. 

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met VMBO Trivium College hebben we zo'n samenwerking.

Dierenriem 11
3813 VN
Amersfoort
033 475 36 94