Mediumsetting Wilhelmina College Culemborg

Door de samenwerking met het Wilhelmina College is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Culemborg en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met het Wilhelmina College hebben we zo'n samenwerking.

Beethovenlaan 1
4102 BM
Culemborg
034 563 90 50