Mediumsetting Willem van Oranje Kampen

Door de samenwerking met Willem van Oranjeschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Kampen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Willem van Oranje hebben we zo'n samenwerking.

Gevers van Endegeeststraat 4
8265 ZD
Kampen
038 331 86 51