Samenwerking Bonhoeffer College Enschede

Door de samenwerking met het Bonhoeffer College is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Vlierstraat 75
7544GG
Enschede
053 751 24 00