Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Waarom passend onderwijs?

Je kind krijgt onderwijs op maat bij een speciale school van Kentalis of bij een reguliere school in de buurt, maar dan wel met de juiste ondersteuning. Zo kan je kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Naar een reguliere school met extra ondersteuning

Steeds vaker gaan leerlingen met TOS of gehoorverlies naar een reguliere school met extra ondersteuning. Een deskundige van Kentalis bezoekt de reguliere school dan regelmatig om de leerling en leerkracht te ondersteunen. Dit is mogelijk op de basisschool en middelbare school, maar bijvoorbeeld ook als iemand een mbo-opleiding volgt. Voor onderwijsondersteuning heeft je kind een licht of medium onderwijsarrangement nodig.

Onze speciale scholen

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een speciale school. We hebben daarom scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) door heel Nederland. Leerlingen krijgen extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die zij lastig vinden, maar we kijken vooral naar hun talenten en mogelijkheden. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. Voor speciaal onderwijs heeft je kind een intensief onderwijsarrangement nodig.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken in verschillende steden al intensief samen met reguliere scholen, om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van TOS of gehoorverlies dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Voor speciaal onderwijs of onderwijsondersteuning bij een reguliere school, heeft je kind een onderwijsarrangement nodig.