Samenwerking Corderius College Amersfoort

Door de samenwerking met  het Corderius College is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Lambert Heijnricsstraat 23
3817ER
Amersfoort
033 247 30 60