Samenwerking Corderius College Amersfoort

Door de samenwerking met het Corderius College is het mogelijk om passend voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Amersfoort en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Lambert Heijnricsstraat 23
3817ER
Amersfoort
033 247 30 60