Samenwerking De Bolster Sint-Michielsgestel

Door de samenwerking met De Bolster is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan dove en slechthorende leerlingen.

Ericastraat 33
5271KL
Sint-Michielsgestel
073 553 02 72