Samenwerking De Bolster Sint-Michielsgestel

Kentalis Talent in Vught werkt samen met De Bolster in Sint-Michielsgestel. Door deze samenwerking is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan dove en slechthorende leerlingen in Sint-Michielsgestel en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Ericastraat 33
5271KL
Sint-Michielsgestel
073 553 02 72