Samenwerking Metzo College Doetinchem

Door de samenwerking met het Metzo College is het mogelijk om passend  voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Doetinchem en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Maria Montessoristraat 5
7008 CA
Doetinchem
0341 32 34 26