Samenwerking Over Betuwe College Huissen

Door de samenwerking met het Over Betuwe College is het mogelijk om passend voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Huissen en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Julianastraat 17
6851 KJ
Huissen
026 326 32 22