Samenwerking St. Michaelschool Harlingen

Door de samenwerking met St. Michaelschool is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Schritsen 52
8861CV
Harlingen
0517 41 37 57