Samenwerking St. Michaelschool Harlingen

Door de samenwerking met St. Michaelschool is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Harlingen en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Schritsen 52
8861 CV
Harlingen
0517 41 37 57