Samenwerking Stedelijk College Zoetermeer

Door de samenwerking met het Stedelijk College Zoetermeer is het mogelijk om passend voortgezet onderwijs te bieden aan dove leerlingen in Zoetermeer en omgeving.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Van Doornenplantsoen 1
2722ZA
Zoetermeer
079 331 03 00