Samenwerking Trivium College Amersfoort

Door de samenwerking met het Trivium College is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Dierenriem 11
3813VN
Amersfoort
033 475 36 94