Samenwerking Willem van Oranjeschool Kampen

Door de samenwerking met Willem van Oranjeschool is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Gevers van Endegeeststraat 4
8265ZD
Kampen
038 331 86 51