VSO Kentalis Thorbecke

VSO Kentalis Thorbecke is een bijzonder neutrale school voor speciaal onderwijs. Bijzonder neutraal onderwijs houdt in dat wij respect hebben voor verschillen in cultuur, godsdienst, levensbeschouwing en maatschappijvisie. Speciaal wil zeggen, dat wij vanuit een veilige basis specifiek aandacht hebben voor leerlingen met communicatieve problemen. VSO Kentalis Thorbecke is een school voor voortgezet speciaal onderwijs binnen cluster 2. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Onderwijs dat gericht is op de totale ontwikkeling van de leerling met speciale aandacht voor de ontwikkeling van taal en communicatie.

Russenweg 3
8041AL
Zwolle
038 455 44 00