Aanmelden voor onderwijs van Kentalis voortaan via de website

Speciaal onderwijs Kentalis

Het aanmelden van leerlingen voor onderwijs of ondersteuning van Kentalis gebeurt vanaf donderdag 28 maart via de website. Het versturen van gegevens om een kind, leerling of student aan te melden of voor de aanvraag van een (her)arrangement kan dan digitaal en veilig. 

De meerwaarde van het nieuwe systeem Indigo is het gebruikersgemak en de toegankelijkheid. Voorheen verstuurde de aanvrager persoonlijke gegevens per mail of werd een aanmelding per post afgerond. Nu kunnen ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s) van een kind, leerling of student een aanmelding via het aanmeldformulier op de website van Kentalis indienen.

Ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s) hebben vervolgens altijd inzage in het dossier. Dat zorgt voor transparantie, omdat dan duidelijk is wat de status van de aanvraag is. Daarnaast kan er via het systeem gemakkelijk gecommuniceerd worden met de betrokken contactpersoon van Kentalis.

Hoe werkt Indigo?

Via de aanmeldknop aan de rechterzijde op de Kentalis websitepagina Aanmelden Onderwijs kan een kind of de leerling/student aangemeld worden. De aanvrager komt dan in het online aanmeldformulier. Na het invullen en versturen van het formulier komt de aanmelding bij Kentalis binnen. De aanvrager krijgt vervolgens een account om het dossier in te zien en toestemming te verlenen. Zo kan de status van de aanmelding gevolgd worden en komt het genomen besluit door een notificatiebericht bij de aanvrager binnen.