Inclusiever onderwijs: “Dit is meer het échte leven”

Werkbezoek inclusiever onderwijs

Inclusiever onderwijs, wat is dat in de praktijk? Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde namens de PO- en VO-raad voor belangstellenden een werkbezoek inclusiever onderwijs bij het Kentalis College Arnhem. Dit is een school-in-schoolsetting voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Leerpark Arnhem. Overeenkomsten, verschillen en samen groeien: als school, leerkrachten en leerlingen. “Want dit is meer het échte leven,” vertelt Kentalis-leerling Dimitri (17) de aanwezigen, die na afloop geïnspireerd waren door het werkbezoek.

Verhalen

Leerpark Arnhem-directeur Geke Kersten en Kentalis College Arnhem-directeur Sander Pietersen legden uit hoe de samenwerking tussen de twee tot stand kwam drie jaar geleden. Sindsdien is Kentalis gehuisvest in Leerpark Arnhem en verzorgt lessen aan de leerlingen van de eerste twee vmbo-jaren. In de bovenbouw stromen ze door naar het regulier vmbo-onderwijs met waar nodig ondersteuning vanuit Kentalis, ook voor de Leerpark-docenten. En de Kentalis-docenten leren ook veel van hun Leerpark-collega’s. “Leerpark Arnhem en Kentalis College Arnhem kijken allebei naar wat de leerling kan en wil. We zien elke dag dat we veel gemeen hebben, bijvoorbeeld het aanbieden van dezelfde lesstof”, aldus Sander. “Maar het vraagt ook het een en ander. Leerlingen met TOS hebben soms net wat meer een andere vorm van uitleg nodig.”

Ondersteuning

Edo, docent mobiliteit en transport van Leerpark Arnhem, weet er alles van. “Sommige woorden zijn lastig voor de Kentalis-leerlingen. Met een logopedist hebben we gekeken hoe we hen kunnen helpen. Nu krijgen ze een extra uur les. Hierin leggen we de woorden uit aan de hand van zelf ervaren en laten zien. Bijvoorbeeld het woord compressie voelen ze zelf aan de hand van een spuit – zonder naald – die de leerlingen tegen hun duim houden. Door de spuit in te drukken ervaren ze druk, compressie. In de praktijkles weten ze dan wat er wordt bedoeld.” 
Eén van de zestien aanwezigen: “Voor mij is het ook een moeilijk woord. Ik begrijp het nu.” De anderen lachen en knikken bevestigend.

Nog een voorbeeld. Zowel TOS-leerlingen als de andere vmbo-leerlingen hebben hier baat bij: aan de hand van foto’s en visualisaties van woorden worden onderdelen, gereedschap en lesstof duidelijker gemaakt. In de gebruikte boeken – “daar hebben we speciaal op gelet” – tot in de werkplaats zelf. Op de karren met gereedschap ligt een grote placemat met foto’s plus een naam onder de foto van elk stuk gereedschap. Zo weet iedere leerling wat wordt bedoeld.

Zelf aan het woord

Hoe het is om naar een reguliere school te gaan, kunnen de Kentalis-leerlingen zelf het beste vertellen. Voordat de bezoekers de rondleiding kregen, verhaalden Dimitri en Luca over hun ervaringen. De twee 17-jarige eindexamenkandidaten vmbo gaan sinds de verhuizing van de Kentalis-school naar Leerpark Arnhem. Dimitri: “In het begin dachten de andere leerlingen dat we gehandicapt waren. Nu beseffen ze steeds meer dat we hetzelfde niveau zijn.” Luca vult aan: “Je kunt hier kiezen uit meer profielen en je ontwikkelt je beter. En je kunt nog hulp krijgen.”

Naar het mbo

Dimitri: “Je voelt je minder speciaal. Het is meer het échte leven. Je moet dingen zelf oplossen. En hoe ouder ik word, hoe minder ondersteuning ik nodig heb.” Luca: “Het is nu meer in lijn voor als je naar het mbo gaat, zoals wij.” Want de twee maken allebei een vervolgstap in hun schoolcarrière, in het regulier onderwijs. Dimitri gaat verder in de autotechniek en Luca in de horeca als gastheer.

Feedback

Maar, minpuntjes zijn er ook. Luca geeft een voorbeeld: “Ik ben zelf ook onrustig, maar het mag best wat strenger naar de onrustige leerlingen. Als je stil moet zijn er één of twee praten, kan ik me niet concentreren.”

Zijn feedback en dat van andere leerlingen, leerkrachten en ouders wordt meegenomen in het steeds verder vorm geven van inclusiever onderwijs door Leerpark Arnhem en Kentalis College Arnhem. Stap voor stap. Samen.

Volgende bezoek

Het volgende werkbezoek inclusiever onderwijs georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs aan een Kentalis-locatie is donderdag 11 april. Dan opent Kentalis College Oss de deuren.