Kentalis so-school luidt 2024 in met nieuwe naam: Kentalis DoetinTaal

Onthulling van de nieuwe naam DoetinTaal

De één na jongste en één na oudste leerling trekken aan een doek dat voor een bord hangt. Luid gejuich klinkt over het speelplein. De nieuwe naam van de school voor speciaal onderwijs in Doetinchem is onthuld: Kentalis DoetinTaal. Een naam die bij zowel leerlingen van de leerlingenraad als medewerkers in de smaak valt.

Tot vandaag heette de school Kentalis Doetinchem. Een naam die oorspronkelijk duidde op zorg en onderwijs onder één dak en was ontstaan doordat op hetzelfde adres een Kentalis audiologisch centrum en Kentalis behandelgroepen waren gehuisvest. Ook een kinderopvangorganisatie zat in dit zorg-onderwijscentrum. 
De Kentalis vroegbehandelgroepen zijn eind mei 2023 verhuisd naar Wehl. En nu resteren in het gebouw aan de Vondelstraat 220 alleen nog de Kentalis naschoolse behandelgroep en de school, die de laatste jaren gegroeid is.

Laatste twee

Door alle veranderingen was het tijd voor een nieuwe naam. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben voor de kerstvakantie suggesties ingestuurd en konden stemmen op de binnengekomen namen. Ook de leerlingenraad heeft gestemd. De top zes is vervolgens tegen het licht gehouden, bijvoorbeeld had een andere school al die naam of had de voorgestelde naam ook een andere betekenis. Uiteindelijk bleven er twee namen over en na een tweede stemronde is Kentalis DoetinTaal als winnaar uit de bus gekomen.

Schooldirecteur Andrea Hordijk: “Ik ben blij met deze mooie, unieke en passende schoolnaam. De naam heeft twee betekenissen. Onze ‘woonplaats’ Doetinchem is erin verwerkt èn voor welke leerlingen wij er zijn: kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Zij hebben moeite met taal en volgen daarom onderwijs bij ons. Doet in taal geeft aan dat wij taal heel belangrijk vinden. We zijn dan ook trots op onze mooie school met z’n nieuwe plein en nieuwe naam.”

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De kinderen die naar Kentalis DoetinTaal gaan, hebben TOS. Bij hen wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. TOS is een vrij onbekende stoornis, maar komt vaker voor dan autisme. In een klas of groep van twintig kinderen heeft– statistisch gezien – één kind TOS.

Niet verloren

De oude naam is niet helemaal verloren gegaan. De naschoolse behandelgroepen heten nu Kentalis Doetinchem.