Wat is TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de hersenen taal minder goed verwerken. Een kind met TOS heeft daardoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van taal. De gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis zijn voor ieder kind anders.

Kinderen met TOS:

  • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam.
  • hebben vaak moeite met het onthouden van klanken en woorden.
  • vinden omgaan met emoties vaak lastig.
  • hebben vaak een normale intelligentie.
  • vinden plannen vaak lastig.
  • horen (meestal) goed.

Lees meer over de kenmerken van TOS.

VERMOEDEN VAN TOS: BIJ 5% VAN DE KINDEREN

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis, zo blijkt uit onderzoek. Toch "Of een kind echt TOS heeft kun je eigenlijk op de kinderdagverblijfleeftijd nog lastig zeggen. Je hebt het dan altijd over een 'vermoeden van TOS'", legt logopedist Anneke uit. Lees het hele interview.

Taalachterstand of TOS?

Niet ieder kind met taal- of spraakproblemen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Misschien loopt het kind achter, bijvoorbeeld doordat het de moedertaal weinig hoort of gehoorproblemen heeft. Bij TOS is er meer aan de hand: de hersenen hebben meer moeite met het leren van taal. Voor deze kinderen hebben we een speciaal behandelaanbod.

Oorzaak van TOS

“We weten dat TOS wordt veroorzaakt door allerlei factoren”, legt onderzoeker Petra van Alphen uit. “Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Dat is echt niet zo.” Lees het interview met Petra.

TOS gaat niet alleen over taal

Als de taalontwikkeling hapert, liggen communicatieproblemen op de loer. Want met elkaar omgaan is lastiger als je elkaar niet goed begrijpt. Ook is de kans op sociaal-emotionele problemen groter. TOS gaat daarom niet alleen over taal. Bekijk het filmpje voor meer uitleg.

Onderzoek naar TOS

Maak je je zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van je kind? Het advies van onze professionals en andere ouders luidt: luister naar je gevoel en trek op tijd aan de bel bij de huisarts. Bij onze audiologisch centra onderzoeken we onder andere de taal- en spraakontwikkeling van kinderen.

Lees meer over onderzoek naar TOS, diagnostiekbehandeling en onderwijs.