Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Moeite met taal

In de hersenen van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt taal minder goed verwerkt. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. Lees meer over de signalen van TOS.


Oorzaak van TOS

“We weten dat TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren”, legt onderzoeker Petra van Alphen uit. “Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Ze denken bijvoorbeeld dat ze te weinig hebben voorgelezen. Dat is echt niet zo. Weinig voorlezen veroorzaakt geen TOS.”

Onderzoeken of je kind TOS heeft

Maak je je zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van je kind? Bij ons audiologisch centrum kunnen we onderzoeken of je kind TOS heeft.