Wat is TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de hersenen taal minder goed verwerken. Een kind met TOS heeft daardoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van taal. De gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis zijn voor ieder kind anders.

Kinderen met TOS:

  • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
  • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
  • hebben vaak moeite met de grammatica;
  • vinden omgaan met emoties vaak lastig;
  • hebben vaak een normale intelligentie;
  • hebben vaak moeite met plannen;
  • horen (meestal) goed.

Oorzaak van TOS

“We weten dat TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren”, legt onderzoeker Petra van Alphen uit. “Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Dat is echt niet zo.” Lees het interview met Petra.

Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis?

Een taalachterstand is iets anders dan een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind de moedertaal weinig hoort of spreekt of middenoorproblemen heeft. Door meer taal aan te bieden, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij TOS is er meer aan de hand; er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. 

"Of een kind echt TOS heeft kun je eigenlijk op de kinderdagverblijfleeftijd nog lastig zeggen. Je hebt het dan altijd over een 'vermoeden van TOS'", legt logopedist Anneke uit. Lees het hele interview.

TOS gaat niet alleen over taal

Kinderen en jongeren met TOS hebben problemen met het uiten van taal en vaak ook met het begrijpen van taal. Er kunnen daardoor ook communicatieproblemen ontstaan. Maar dat niet alleen. Als de taalontwikkeling hapert, liggen ook sociaal-emotionele problemen op de loer. TOS gaat daarom niet alleen over taal. Ook daarom is het belangrijk dat we kinderen en jongeren met TOS helpen. Bekijk het filmpje voor meer uitleg

Onderzoeken of je kind TOS heeft

Maak je je zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van je kind? Lees meer over de kenmerken van TOS. Bij ons audiologisch centrum kunnen we onderzoeken of je kind TOS heeft.

Je kunt bij ons ook terecht voor diagnostiekbehandeling en onderwijs.