Kentalis Talent DSH en OBS de Bolster bieden samen 10 jaar inclusiever onderwijs

10 jaar mediumsetting de Bolster

De samenwerking tussen Kentalis Talent DSH en Openbare Basisschool de Bolster Sint-Michielsgestel bestaat 10 jaar. “We zijn trots dat we samen inclusief onderwijs mogelijk maken”, aldus Susan Zant, directeur Kentalis Talent DSH.

Voor iedereen op OBS de Bolster is het namelijk heel gewoon dat dove, slechthorende en horende leerlingen samen naar school gaan in Sint-Michielsgestel. Op de Bolster wordt in samenwerking met leerkrachten, een logopedist en een NGT-docent vanuit Kentalis Talent DSH de onderwijsondersteuning vormgegeven.

Vincent Bosma, directeur de Bolster: “Verschillen zijn er nu eenmaal en het is mooi om dat te waarderen, om het te weten, zodat je kunt leren van dat wat een ander heeft, kan of juist niet heeft of kan. Dat leren kinderen op de Bolster gemakkelijker, want die weten dat er verschillen zijn. En dat komt mede door de mooie samenwerking met Kentalis Talent. Het is bij ons niet raar of vreemd als je als leerling uit de klas of in de klas geholpen wordt door iemand anders dan je meester of juf. Belangrijk is dat we de leerling met ondersteuningsbehoefte verder brengen in zijn/haar ontwikkeling en ondersteunen bij het leren. Dat is de kern van de Bolster en daarbij maken die verschillen niet uit.”

Door deze jarenlange samenwerking binnen deze mediumsetting hebben leerkrachten van OBS de Bolster ervaring met tolkinzet en kennen de ondersteuningsbehoefte van dove en slechthorende leerlingen in én buiten de klas. Er is kennis en ervaring over hoorapparatuur en over het optimaal inzetten van soloapparatuur en de doorgeefmicrofoon.

In deze mediumsetting hebben dove en slechthorende leerlingen meer sociale contacten met leeftijdgenoten dan binnen intensief onderwijs; contacten met horende én dove en slechthorende kinderen.

De tienjarige samenwerking werd onlangs gevierd met beide scholen en natuurlijk alle dove en slechthorende (oud-)leerlingen. “Het was een erg gezellige bijeenkomst. Kentalis Talent DSH had speciaal een vlag laten maken voor de Bolster, want het is op die locatie dat de mediumsetting is vormgegeven. Dat mag voor iedereen zichtbaar zijn.”