Werkpad heet per 1 januari 2024 Kentalis Werkpad

Kentalis Werkpad

Met ingang van 1 januari 2024 gaat Werkpad verder onder de naam Kentalis Werkpad. Wat de jobcoaches van Kentalis Werkpad voor je kunnen betekenen, lees je per 1 januari a.s. op onze website.

Waar staat Kentalis Werkpad voor?

De jobcoaches van Kentalis Werkpad geven advies en brengen werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ook begeleiden deze coaches de werknemer en zijn of haar collega's op het werk zelf. Kentalis Werkpad richt zich op mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of autisme hebben.

Waarom verandert de naam?

Werkpad ontstond uit een unieke samenwerking tussen Bartiméus en Koninklijke Kentalis, specialisten op het gebied van ondersteuning en kennisontwikkeling voor mensen met een auditieve, visuele of communicatieve beperking. Bartiméus maakt per 1 januari geen deel meer uit van deze samenwerking, waardoor Werkpad officieel onderdeel is geworden van Koninklijke Kentalis.

Vanaf 1 januari 2024 lees je alles over Kentalis Werkpad op onze website.