Kentalis Guyotschool VSO CMB Vries

Bij de Guyotschool voortgezet speciaal onderwijs communicatief meervoudig beperkt (VSO CMB) in Vries volgen slechthorende en dove leerlingen, 12 tot 18 jaar, speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2). Naast een auditieve beperking  zijn er ook nog andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een gedragsmatige beperking of een stoornis of syndroom. Omdat er sprake is van meerdere beperkingen is er zeer intensieve begeleiding en inzet van specialisten. We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar beperkingen. We zijn een tweetalige school waar zowel aandacht is voor Nederlands als Nederlandse gebarentaal. Het onderwijsaanbod is gericht op werken, wonen, welzijn.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en achttien jaar en hebben een communicatief meervoudige beperking. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Voortgezet onderwijs

Leerlingen volgen bij de Guyotschool speciaal onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van het kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Leerlingen die bij ons speciaal voortgezet onderwijs volgen, bereiden we voor op een vorm van dagbesteding of beschermd wonen. Leerlingen met CMB kunnen op onze locatie in Haren speciaal basis onderwijs volgen.

Veel leerlingen hebben naast onderwijs ook zorg nodig. Onderwijs- en zorgmedewerkers werken daarom nauw samen op school.

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. We bepalen samen wat bij het kind past. We werken met de methodiek ‘totale communicatie’.

Aanmelden

Is het kind doof en heeft hij of zij een meervoudige beperking? Dan kan het kind vanaf drie jaar bij ons terecht. Heeft het kind TOS? Dan kan het kind vanaf 4 jaar onderwijs bij ons volgen. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. 

Voor speciaal onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.