Kentalis Onderwijs Zoetermeer de Tamarinde so voor kinderen met CMB/DB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal basisonderwijs (cluster 2) op De Tamarinde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ook motorische problemen en gedragsproblemen komen veel voor.

Ons onderwijs

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind. De nadruk ligt bij ons op communicatie, zelfredzaamheid, leren en schoolse vaardigheden. De groepen zijn klein (ongeveer vijf leerlingen per groep). Er is daardoor veel tijd en aandacht voor je kind.

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. De leerkrachten en andere medewerkers sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. We bepalen samen wat bij jouw kind past.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer bieden we speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Kentalis Onderwijs Zoetermeer heeft locaties in Zoetermeer en Rijswijk.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.