Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel is een speciale school (cluster 2) voor leerlingen met doofblindheid. Het onderwijs is specialistisch en veel een-op-een. Je kind leert communiceren, zodat hij of zij de wereld beter gaat begrijpen en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twintig jaar en hebben een beperking in horen en zien (doofblindheid). Sommige leerlingen zijn doofblind geboren, andere leerlingen gaan steeds minder zien en horen. We zien dat de zintuiglijke beperkingen elkaar beïnvloeden, waardoor de problemen vaak complex en ingrijpend zijn. Veel leerlingen hebben ook gedragsproblemen, een vorm van autisme of andere beperkingen, zoals een verstandelijke, medische en/of motorische beperking. 

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld het syndroom van Usher, het CHARGE-syndroom, het Zellweger syndroom, het syndroom van Down, het Rubella syndroom of het Cornelia de Lange syndroom. Bij sommige leerlingen is de doofblindheid veroorzaakt door een chromosoomafwijking, prematuriteit of hersenvliesontsteking.

Over ons onderwijs

Je wilt dat je kind zich veilig voelt op school, maar zich ook zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daar werken we samen aan. We maken een individueel onderwijsplan voor iedere leerling. Je kind leert bij ons communiceren, zodat hij de wereld beter gaat begrijpen en contact kan maken met anderen. Het ‘ervaren van het gewone leven’ is een belangrijk thema. Ook hebben we veel aandacht voor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van je kind. We houden rekening met het niveau en de beperkingen van je kind, maar kijken vooral naar zijn of haar talenten en mogelijkheden. De dagprogramma’s worden verzorgd door leerkrachten, vakleerkrachten en therapeuten.

Zorg en onderwijs

Veel leerlingen hebben tijdens schooltijd ook zorg nodig. Daarom werken onderwijs- en zorgmedewerkers van Kentalis bij onze school intensief samen. Kentalis Rafaël is onderdeel van het kenniscentrum doofblindheid van Kentalis.

Individueel onderwijs

Leerlingen volgen bij Kentalis Rafaël speciaal onderwijs in een veilige en voorspelbare omgeving. De klassen zijn klein en het onderwijs is veelal een-op-een. Dit betekent niet dat je kind alleen individueel onderwijs krijgt. De leerkracht begeleidt samen met een klassenassistent, een groep van drie á vier leerlingen en geeft daarbinnen individuele ondersteuning.

Leren communiceren

Iedere leerling is anders. Daarom zoeken we voor iedere leerling naar de beste manier van communiceren. De ene leerling communiceert bijvoorbeeld met pictogrammen en gebaren, de ander met vierhandengebaren. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in deze manieren van communiceren.

Excellente school

Kentalis Rafaël heeft het predicaat 'Excellente School' van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit predicaat geeft aan dat het onderwijs van bijzondere kwaliteit is en dat de school uitblinkt in een specifiek excellentieprofiel en een voorbeeld is voor andere scholen.

Al vijftig jaar

Bij Kentalis Rafaël is het doofblindenonderwijs ontstaan, vijftig jaar geleden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verhogen, werken we samen met onderzoekers, zorgverleners en andere professionals.

Aanmelden of meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding door de school.

Om naar een speciale school te gaan is een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.