Kentalis Signis Amsterdam vso voor jongeren met cmb

Jongeren met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de dertien en twintig  jaar en hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Psychische problemen of stoornissen van verschillende aard komen ook regelmatig voor.

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige jongeren praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. We bepalen samen als jongere, ouder en medewerker wat bij jouw kind past.

Over ons onderwijs

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven bij een dagactiviteitencentrum of woongroep, willen we hun communicatieve redzaamheid en zelfstandigheid vergroten. Daarnaast leren ze samenwerken, rekening houden met elkaar en werken de jongeren aan de versterking van hun identiteit. We werken thematisch aan het onderwijs en begeleiden leerlingen vanuit de visie Triple C. De drie kernpunten van de visie Triple C zijn: het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, het bieden van betekenisvolle activiteiten en anders kijken naar probleemgedrag. We richten ons daarbij op het vervullen van onderliggende onvervulde behoeften, waardoor stress en eventueel probleemgedrag afnemen.

Naar de dagbesteding

Op het voortgezet speciaal onderwijs bereiden we jouw kind voor op een vorm van dagbesteding. Er worden veel praktijkvakken aangeboden en je kind volgt meerdere stages om te ontdekken waar hij/zij plezier in heeft en welke talenten verder ontwikkeld kunnen worden.  

Over Kentalis Signis

Deze locatie is onderdeel van Kentalis Signis. Bij de vier locaties van Kentalis Signis geven we speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Dit heet ook wel cluster 2-onderwijs.

Rondleidingen

Je kunt met je kind op school een individuele rondleiding op afspraak krijgen of een digitale kennismaking. Neem contact op met de school en vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

SCHOOLGIDS SIGNIS

Hier vind je de schoolgids 2020-2021 van Kentalis Signis SO.

In de schoolgids staan een aantal bijlagen:

Bijlage 1: Kentalis Signis VSO Schoolondersteuningsprofiel