Kentalis Talent

Bij Kentalis Talent in Vught volgen slechthorende en dove kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan een mooie toekomst.

Onze leerlingen

Kentalis Talent bestaat uit een school voor kinderen met TOS en een school voor kinderen die slechthorend of doof zijn. Onze dove en slechthorende leerlingen zijn tussen de drie en dertien jaar. De leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis beginnen op vierjarige leeftijd.

Werken aan doelen

Leerlingen van Kentalis Talent krijgen onder andere les in de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, bewegen en muziek. Dove en slechthorende leerlingen krijgen ook les in de Nederlandse Gebarentaal. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de kerndoelen voor speciaal onderwijs. We kijken altijd naar de mogelijkheden en talenten van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Zo bereiden we je kind voor op een succesvolle toekomst in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aandacht voor sociale competenties

We vinden het belangrijk dat je kind sociale competenties ontwikkelt. We besteden daarom aandacht aan gewenst en ongewenst gedrag, maar ook aan de achterliggende waarden en normen, gedachten en gevoelens.

Reguliere school voor horende, slechthorende en dove kinderen

We werken ook intensief samen met OBS De Bolster in Sint-Michielsgestel. Op deze reguliere school zitten meerdere slechthorende en dove kinderen. De vaste leerkracht werkt in de klas samen met een tolk én een leerkracht uit het speciaal onderwijs. Ook krijgen de dove leerlingen ondersteuning van een leerkracht Nederlandse Gebarentaal. We noemen dit een mediumsetting. Lees het interview met medewerkers van De Bolster.

Ambulante begeleiding op de reguliere school

Slechthorende en dove kinderen en kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen we ook begeleiden op de reguliere school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten en/of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht van je kind in het basisonderwijs. Het doel is dat je kind de lessen goed kan volgen en zich prettig voelt in de klas.

Excellente school

Kentalis Talent heeft het predicaat 'Excellente School' van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen. Dit predicaat geeft aan dat het onderwijs van bijzondere kwaliteit is en dat de school uitblinkt in een specifiek excellentieprofiel en een voorbeeld is voor andere scholen. 

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs, onderwijs bij een mediumsetting of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school en naar de  mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Adres Kentalis Talent
Kentalis Talent
Helvoirtseweg 189
5263 EE Vught
T 073 558 85 52
E talent@kentalis.nl

Postadres Kentalis Talent
Postbus 327
5260 AH Vught