Kentalis Talent TOS

Bij Kentalis Talent TOS in Vught volgen leerlingen met een  taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich thuis voelt op school. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan een mooie toekomst.

Onze leerlingen

Kentalis Talent TOS is een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Leerlingen zijn welkom vanaf vierjarige leeftijd.

Een school voor iedereen

Kentalis Talent TOS is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van de leerling. 

Kentalis Talent TOS

Werken aan doelen

Leerlingen van Kentalis Talent TOS krijgen onder andere les in taal, lezen, rekenen, schrijven, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, bewegen en muziek. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de kerndoelen voor speciaal onderwijs. We kijken naar de mogelijkheden en talenten van de leerling en werken samen aan de gestelde doelen. Zo bereiden we iedere leerling voor op een succesvolle toekomst.

Aandacht voor sociale competenties

Het ontwikkelen van sociale competenties is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Vanuit burgerschap hebben we hier aandacht voor tijdens de verschillende vakken. Aanvullend hebben we een specifiek programma voor onze doelgroep. Vanuit onze visie over het welzijn van onze leerlingen hebben we aandacht voor waarden en normen, gedachten en gevoelens.

Samen in één gebouw

Kentalis Talent TOS deelt het gebouw samen met Kentalis Talent DSH, een school voor leerlingen die slechthorend of doof zijn. Verder is er in het gebouw Kentalis Zorg voor TOS en DSH gevestigd en de ambulante dienstverlening voor deze regio.

Meer informatie of aanmelden?

Ben je benieuwd naar onze school en naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs op Kentalis Talent TOS heeft iedere leerling een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Adres Kentalis Talent TOS
Kentalis Talent
Helvoirtseweg 189
5263 EE  Vught
T 073 558 85 52
E talent@kentalis.nl

Postadres Kentalis Talent TOS
Postbus 327
5260 AH  Vught