Kentalis College Utrecht

Het Kentalis College Utrecht is een VSO school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat de leerling bedoelt. Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op onze school. Wij bereiden leerlingen voor op arbeid of vervolgonderwijs in het mbo en bieden uitdagend onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute, in de vmbo-onderbouw of de vmbo-bovenbouw. Het speciaal voortgezet onderwijs is erop gericht om leerlingen wanneer dit mogelijk is, over te laten gaan naar het regulier onderwijs.

We willen leerlingen zoveel mogelijk stimuleren in hun ontwikkeling. Daarom reiken we de leerling uitdagingen aan, zodat zij nieuwe dingen kunnen leren. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en dat ze leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

Dit proces stopt niet bij de schooldeuren. We moedigen de leerling aan ook thuis verder te gaan met leren door bijvoorbeeld een hobby uit te oefenen of deel te nemen aan een club. Deskundige medewerkers staan daarbij achter, naast en vóór de leerling. We gaan uit van de behoefte van de leerling en bieden hem positieve begeleiding aan. De medewerkers op het Kentalis College Utrecht streven ernaar dat de leerling zo goed mogelijk voorbereid wordt op zijn plaats in de maatschappij.

Ambulante dienstverlening

Kentalis ambulante dienstverlening Utrecht geeft begeleiding en ondersteuning aan een reguliere school en leerling in de provincie Utrecht die doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Naast onderwijs en begeleiding geeft Kentalis ambulante dienstverlening consultatie & advies.

Onze ambulant begeleiders zijn leerkrachten met een speciale opleiding. Zij verzorgen begeleiding van docenten en leerlingen op scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs in Midden-Nederland. Ambulante begeleiding start na overleg met ouders/verzorgers/leerling en de (reguliere) school.

Boadreef 2
3563 EP Utrecht
T 030 262 1227
infoambulantedienstverlening-utrecht@kentalis.nl

Wij bieden cursussen, workshops en bijeenkomsten op maat aan voor docenten om zo kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van onderwijs aan leerlingen en studenten met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), die slechthorend (SH) of doof  zijn.
Het cursuscentrum is te bereiken via cursuscentrum-utrecht@kentalis.nl
 

Contact

Slotlaan 37
3523 HB Utrecht
T 030 288 87 47
E info-utrecht-vso@kentalis.nl

Kentalis College Utrecht