Ambulante begeleiding bij een reguliere school

Sommige leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies hebben, kunnen naar een reguliere school met extra begeleiding. Een ambulant begeleider van Kentalis bezoekt de school dan regelmatig om de leerling en leerkracht te begeleiden en adviseren. Dit is mogelijk op de basisschool en middelbare school, maar bijvoorbeeld ook als je zoon of dochter een mbo-opleiding volgt.

Wat is ambulante begeleiding?

Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van je kind en de vragen van de leerkracht of docent. Heeft je kind moeite met bepaalde vakken of vaardigheden? Dan gaat de ambulant begeleider daar met je kind aan werken, individueel of in een groepje. Ook leert je kind omgaan met de taalontwikkelingsstoornis of het gehoorverlies en geeft de ambulant begeleider advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen. De leerkracht (en soms het hele schoolteam) krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat je kind nodig heeft in de klas.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding, omdat we willen dat je kind:

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school;
  • gehoord wordt in de klas;
  • zelfredzaam is;
  • de lesstof goed kan volgen;
  • hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt;
  • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies;
  • zich goed kan ontwikkelen.

Extra aandacht voor taal

Omdat gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling, heeft de ambulant begeleider veel aandacht voor de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En dus voor vragen als: Hoe weet je of iemand jou heeft begrepen? Hoe kun jij de ander begrijpen? En hoe kom je voor jezelf op als je iets niet leuk vindt of begrijpt?

Het beste van beide?

Kentalis werkt op verschillende plekken nog intensiever samen met reguliere scholen, om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Leerlingen gaan bijvoorbeeld naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van TOS of gehoorverlies dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Cursussen

Heeft je kind ambulante begeleiding van Kentalis? Dan is het mogelijk dat leerkrachten en intern begeleiders van school cursussen bij ons volgen. Voor vragen of cursussen neem contact op met school.

Voor ambulante begeleiding van Kentalis heeft je kind een licht of medium onderwijsarrangement nodig. Heb je vragen over ambulante begeleiding? Neem gerust contact met ons op. Wil je op de hoogte blijven over ambulante begeleiding? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.