Ambulante begeleiding bij een reguliere school

Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn, krijgen soms ambulante begeleiding op een reguliere school in de buurt. De leerling volgt dan het programma van de reguliere school en een ambulant begeleider van Kentalis ondersteunt de leerling en school daarbij. Ambulante begeleiding is mogelijk op de basisschool en middelbare school, maar ook in het mbo.

Wat is ambulante begeleiding?

Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van je kind. En van de vragen van de leerkracht of docent. Heeft je kind moeite met bepaalde vakken of vaardigheden? Dan gaat de ambulant begeleider daar met je kind aan werken. Ook leert je kind omgaan met zijn of haar beperking en geeft de ambulant begeleider bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen en aanpassingen in de klas. De leerkracht (en soms het hele schoolteam) krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat jouw kind nodig heeft in de klas. Samen met de leerling, ouders en school worden er afspraken gemaakt over de begeleiding. 

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding, omdat we willen dat je kind:

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school;
  • gehoord wordt in de klas;
  • zelfredzaam is;
  • de lesstof goed kan volgen;
  • hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt;
  • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies;
  • zich goed kan ontwikkelen.

Extra aandacht voor taal

Taal kan lastig zijn voor leerlingen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Daarom heeft de ambulant begeleider veel aandacht voor de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En dus voor vragen als: Hoe weet je of iemand jou heeft begrepen? Hoe kun jij de ander begrijpen? En hoe kom je voor jezelf op als je iets niet leuk vindt of begrijpt?

Het beste van beide?

Op verschillende plaatsen in het land werkt Kentalis nauw samen met reguliere scholen. Dit noemen we een mediumsetting. Meerdere leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben of die slechthorend of doof zijn, volgen hier het reguliere lesprogramma in een reguliere klas. Daar vindt de begeleiding zoveel mogelijk plaats. Het schoolteam heeft kennis van bijvoorbeeld TOS. Ook werken er op school deskundigen van Kentalis. We zijn op al deze manieren samen op weg naar inclusiever onderwijs.

Cursussen en consultatie en advies

Heeft je kind ambulante begeleiding van Kentalis? Dan kunnen leerkrachten en intern begeleiders van school cursussen bij Kentalis volgen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school van je kind. Soms is ambulante begeleiding niet mogelijk, maar vraagt een school wel om ondersteuning. Dan kan de school consultatie & advies aanvragen.

Voor ambulante begeleiding van Kentalis heeft je kind een ondersteuningsarrangement nodig. Heb je vragen over onderwijs op maat bij Kentalis? Neem gerust contact met ons op