Kentalis De Skelp

De Skelp is een school voor neutraal-bijzonder onderwijs in Drachten (hoofdlocatie) en Sneek (nevenlocatie). Er wordt speciaal onderwijs gegeven aan slechthorende kinderen, en aan kinderen met spraak en/of taalontwikkelingsproblemen van 3 tot ca. 12 jaar. Onze school is een provinciale school en neemt daarom in Friesland een bijzondere plaats in.

Ambulante Dienstverlening

Wanneer een kind een cluster 2 indicatie heeft, kunnen ouders kiezen voor plaatsing op de Skelp of voor ambulante begeleiding op de reguliere school (basisschool/SBO). Het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland biedt ambulante begeleiding in overleg met ouders/verzorgers en school. De ambulant begeleiders zijn over het algemeen leerkrachten met een speciale opleiding of logopedisten. Zij bieden begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het regulier onderwijs. De hoeveelheid hulp is afhankelijk van het leerling-gebonden budget.

Ook bij afloop van de indicatie van een op de Skelp geplaatste leerling, komt er een ambulant begeleider tijdens het eerste jaar van terugplaatsing.

Kentalis Ambulante Dienstverlening

Postbus 55
9752 AB Haren
T 050 533 18 16
E dienstab@kentalis.nl

Contact

De Skelp
Wetterwille 70
9207 BK  Drachten
T 0512 51 49 74
M info-skelp@kentalis.nl

De Skelp (nevenlocatie)
Jancko Douwamastraat 35
8602 BK  Sneek