Kentalis Martinus van Beek Nijmegen

Kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Nijmegen speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taal- en spraak ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijs voor kind dat slechthorend is of TOS heeft

Onze leerlingen zijn tussen de vier en dertien jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Sommige leerlingen hebben een vorm van autisme en daardoor veel moeite met communiceren. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Onderdompelen in taal

Leren communiceren is een erg belangrijk thema op school. De kinderen worden als het ware ‘ondergedompeld’ in taal. Je kind krijgt extra les in taal, lezen en rekenen en ook bij andere vakken, zoals wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie, oefent je kind deze belangrijke basisvaardigheden. Taal staat centraal in alle lessen. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren  en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen leerlingen de les beter volgen.

Het onderwijsprogramma

Je kind volgt het normale basisschoolprogramma, eventueel in een aangepast tempo. We besteden verder aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho-educatie, relaties en seksualiteit en bewegingsonderwijs. We kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst.

Aanpassingen in de klas

Om te zorgen dat slechthorende kinderen de les goed kunnen volgen, hebben al onze klassen en gymlokalen geluidsveldversterking in de vorm van Soundfield. De klassen zijn ook akoestisch aangepast wat betreft plafond, muren en vloerbedekking. Leerlingen met TOS plukken hier ook de vruchten van. Ook zij kunnen de les beter volgen als ze bijvoorbeeld minder last hebben van achtergrondgeluiden.

Een school voor iedereen

Kentalis Martinus van Beek Nijmegen is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

De overstap naar een reguliere school

Soms maken leerlingen Kentalis Martinus van Beek Nijmegen de overstap naar een reguliere school.  Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Contact

IJsbeerstraat 31
6531 PL Nijmegen
T 024 355 95 84
E martinusvanbeek@kentalis.nl

Kentalis Martinus van Beek Nijmegen