Kentalis Signis

Bij Kentalis Signis bieden we speciaal onderwijs (cluster 2) en ambulante dienstverlening. We zijn er voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben of slechthorend of doof zijn. Kentalis Signis heeft locaties in Amsterdam en Assendelft. Er zijn vier locaties.

Onderwijs voor slechthorende en dove kinderen

Bij Kentalis Signis in Amsterdam volgen slechthorende en dove kinderen speciaal basisonderwijs. Ook begeleiden we leerlingen die naar een reguliere school gaan (ambulante dienstverlening).

Onderwijs voor kinderen met een cmb

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal basis- en voortgezet onderwijs volgen. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. 

Onderwijs voor kinderen met TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam en Assendelft speciaal onderwijs volgen.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Aanmelden voor onderwijs

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar Kentalis Signis? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek of rondleiding.