Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt is een speciale school (cluster 2) in Groesbeek voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies hebben. We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben extra veel aandacht voor de taalontwikkeling en communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en dertien jaar en hebben een meervoudige beperking. Ze zijn slechthorend of doof  of hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast hebben ze bijvoorbeeld ook een vorm van autisme, cognitieve belemmeringen, gedragsmoeilijkheden of contact-, concentratie- of neurologische stoornissen. Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Leren communiceren

Leren communiceren is een érg belangrijk thema op school. Communicatie is geen vak op zich, maar komt terug in de totale begeleiding van je kind. Het doel is dat je kind (weer) plezier krijgt in communiceren. Wij ondersteunen de communicatie in de klas onder andere met gebaren (NmG), pictogrammen, beeldmateriaal en denk-stimulerende gespreksmethodieken (DGM). Zo kunnen onze leerlingen de les beter volgen. De leerkrachten werken in de klas samen met een logopedist.

Het onderwijsprogramma

Onze leerlingen krijgen dezelfde vakken als leeftijdsgenoten die naar een reguliere basisschool gaan. We passen de lesstof en het tempo wel aan de mogelijkheden van je kind aan. We gebruiken lesmethoden uit het reguliere basisonderwijs, maar zetten ook andere methodieken en strategieën in. 

Een school voor iedereen

Kentalis Terwindt is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

De overstap naar een reguliere school

Regelmatig maken leerlingen de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om deze leerlingen te blijven ondersteunen op hun nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind dan op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Lees meer over passend onderwijs bij Kentalis.

Contact

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Nijmeegsebaan 21a
6561 KE Groesbeek
T 024 359 18 88
E mtw@kentalis.nl

Kentalis Terwindt