Kentalis Tine Marcusschool – Groningen

De Tine Marcusschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

De Tine Marcusschool is er voor kinderen, die door hun beperking specialistische hulp nodig hebben, omdat ze zich in het reguliere basisonderwijs niet goed genoeg kunnen ontwikkelen.  Het overgrote deel van de leerling populatie heeft als gevolg van hun taal ontwikkeling stoornis (TOS) grote moeite met het begrijpen en/of spreken van taal. Daarnaast zijn er op de Tine Marcusschool ook leerlingen met hoor problematiek (SH), die door hun slechthorendheid moeite hebben de taal verstaan en dus te begrijpen. We maken in de eerste plaats gebruik van de gesproken taal als communicatiemiddel. Waar nodig geven we ondersteuning door middel van ondersteunende gebaren.

De identiteit 
De Tine Marcusschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat we in opvoeding en onderwijs rekening houden met ieders levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, zonder daar waardeoordelen aan te verbinden.
 

Lestijden

Met ingang van schooljaar 2017/2018 heeft de school een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Contact

Locatie Groningen
Jaltadaheerd 163
9737 HK Groningen
T 050 547 08 88

Leerling afwezig? Meld uw kind dan voor 08.30 uur af via digiDUIF of op 050 547 08 88

Tine Marcusschool