Kentalis Almere Randstad

Heeft je peuter of kleuter gehoorverlies of (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Almere bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. Ook hebben we in Almere een speciale groep (Communicatie Plus) voor jonge kinderen die een achterstand hebben in hun communicatieve ontwikkeling en op andere ontwikkelingsgebieden.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk. Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep kan helpen. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies

We bespreken eerst je vragen en wat je kind nodig heeft. Daarna maken we een plan en gaan we aan de slag. We hebben veel kennis van slechthorendheid en doofheid en alle medewerkers kunnen gebaren (Nederlandse Gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren). Ook gebruiken we lichaamstaal, mimiek, pictogrammen, foto's en werken we themagewijs aan de taalontwikkeling. We hebben op deze locatie ook een speciale groep voor slechthorende en dove kinderen. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies.

Het communicatie behandelteam

Als je vastloopt op school, thuis of op het werk kan het moeilijk zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Het Communicatie Behandelteam (CBT) biedt maatwerk aan kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking. Het CBT biedt ondersteuning om de communicatie te verbeteren en te verstevigen, zodat een kind of cliënt op zijn eigen manier kan communiceren en deelnemen aan de maatschappij.  We kijken naar de mogelijkheden en die van de omgeving. Elkaar begrijpen is het uitgangspunt.

Randstad 22-173
1316 BM
Almere
036 535 90 40