Kentalis audiologisch centrum Arnhem

Bij het audiologisch centrum van Kentalis in Arnhem onderzoeken en behandelen we kinderen en volwassenen met gehoorproblemen en kinderen die veel moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. We brengen in kaart wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en welke vervolgstap nodig is. Kentalis heeft audiologische centra door heel Nederland.

Bij het audiologisch centrum in Arnhem bieden we:

Gehooronderzoek bij kinderen

We onderzoeken het gehoor bij kinderen spelenderwijs en geven daarna uitgebreid advies. Slechthorende en dove kinderen komen regelmatig voor controle naar het audiologisch centrum. Zo kunnen we de ontwikkeling volgen en steeds zien wat het kind nodig heeft. We denken in elke fase mee, bijvoorbeeld over het gebruik van hoorhulpmiddelen op school.

Gehooronderzoek bij volwassenen

Om de mate en het type van het gehoorverlies vast te stellen, voeren we bij volwassenen verschillende gehooronderzoeken uit. We bespreken wat de gevolgen van het gehoorverlies kunnen zijn, bijvoorbeeld op het werk. Ook bieden wij hulp bij het leren omgaan met gehoorverlies en geven we onafhankelijk advies over hoortoestellen en andere hulpmiddelen, zoals solo-apparatuur en wek-en-waarschuwingsapparatuur.

Onderzoek naar taal & spraak

Bij het audiologisch centrum in Arnhem doen we ook specialistisch onderzoek naar de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld omdat het kind niet goed praat of veel moeite heeft met het leren van taal.

Verschillende experts kijken mee om de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind in kaart te brengen. Hieruit kan bijvoorbeeld een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) gesteld worden. Om gehoorverlies uit te sluiten, onderzoeken we ook altijd het gehoor.

Onderzoek en behandeling bij oorsuizen

Een kno-arts kan onderzoeken of er een medische oorzaak te vinden is voor het oorsuizen. Soms is het mogelijk om de oorzaak te achterhalen, maar vaak is dit niet het geval. Mensen met oorsuizen kunnen dan bij het audiologisch centrum in Arnhem terecht voor verder onderzoek, maar ook voor advies en behandeling, bijvoorbeeld om te leren omgaan met oorsuizen.

Advies en vervolgstap

Na het onderzoek bespreken we de resultaten, beantwoorden we vragen en geven we uitgebreid advies. Dit advies is vrijblijvend en vooral gericht op het kunnen zetten van een volgende stap.

De klinisch fysicus - audioloog bij dit audiologisch centrum is L. (Lucas) Stam.

Naar ons audiologisch centrum

Lees hoe aanmelden of verwijzen werkt en wat je nodig hebt voor onderzoek bij het audiologisch centrum.

Tivolilaan 205
6824 BV
Arnhem
026 352 57 77