Onderzoek bij een audiologisch centrum

Hoor je niet goed of denk je dat je kind slechthorend of doof is? Wil je weten of je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Vraag je arts om advies. Je arts kan je doorverwijzen voor onderzoek.

Onderzoek naar TOS

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Onderzoek bij ons audiologisch centrum wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Dit valt onder het basispakket. Als je achttien jaar of ouder bent, betaal je een verplicht eigen risico.

Let op! Heb je geen verwijzing? Dan is het niet mogelijk om het onderzoek vanuit het basispakket te betalen. Wij kunnen de factuur niet naar je zorgverzekeraar sturen en dan ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling. De factuur is gebaseerd op het passantentarief.

Kom je voor de eerste keer naar Kentalis? Neem een geldig identiteitsbewijs mee (van diegene die wordt onderzocht). We hebben audiologische centra door heel Nederland.