Kentalis Audiologisch Centrum Goes

Bij het audiologisch centrum van Kentalis in Goed onderzoeken en behandelen we kinderen die veel moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. We brengen in kaart wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en welke vervolgstap nodig is. Kentalis heeft audiologische centra door heel Nederland.

Onderzoek naar taal & spraak

Bij het audiologisch centrum in Goes doen we specialistisch onderzoek naar de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld omdat het kind niet goed praat of veel moeite heeft met het leren van taal.

Verschillende experts kijken mee om de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind in kaart te brengen. Hieruit kan bijvoorbeeld een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) gesteld worden. Om gehoorverlies uit te sluiten, onderzoeken we ook altijd het gehoor.

Advies en vervolgstap

Na het onderzoek bespreken we de resultaten, beantwoorden we vragen en geven we uitgebreid advies. Dit advies is vrijblijvend en vooral gericht op het kunnen zetten van een volgende stap.

De klinisch fysicus - audioloog bij dit audiologisch centrum is E. (Erwin) Baas.

Naar ons audiologisch centrum

Lees hoe aanmelden of verwijzen werkt en wat je nodig hebt voor onderzoek bij het audiologisch centrum.

Schaepmanstraat 21
4463 SC
Goes
0113 27 33 60