Kentalis audiologisch centrum Groningen

Bij het audiologisch centrum van Kentalis in Groningen onderzoeken en behandelen we kinderen met gehoorproblemen en kinderen die veel moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. We brengen in kaart wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en welke vervolgstap nodig is. Kentalis heeft audiologische centra door heel Nederland.

Bij het audiologisch centrum in Groningen bieden we:

Gehooronderzoek bij kinderen

We onderzoeken het gehoor bij kinderen spelenderwijs en geven daarna uitgebreid advies. Slechthorende en dove kinderen komen regelmatig voor controle naar het audiologisch centrum. Zo kunnen we de ontwikkeling volgen en steeds zien wat het kind nodig heeft. We denken in elke fase mee, bijvoorbeeld over het gebruik van hoorhulpmiddelen op school.

Onderzoek naar taal & spraak

Bij het audiologisch centrum in Groningen doen we ook specialistisch onderzoek naar de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld omdat het kind niet goed praat of veel moeite heeft met het leren van taal.

Verschillende experts kijken mee om de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind in kaart te brengen. Hieruit kan bijvoorbeeld een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) gesteld worden. Om gehoorverlies uit te sluiten, onderzoeken we ook altijd het gehoor.

Advies en vervolgstap

Na het onderzoek bespreken we de resultaten, beantwoorden we vragen en geven we uitgebreid advies. Dit advies is vrijblijvend en vooral gericht op het kunnen zetten van een volgende stap.

De klinisch fysicus - audioloog bij dit audiologisch centrum is J. (Jeroen) Sol.

Naar ons audiologisch centrum

Lees hoe aanmelden of verwijzen werkt en wat je nodig hebt voor onderzoek bij het audiologisch centrum.

Hoendiep 1
9718 TA
Groningen
050 533 19 31