Kentalis Compas College Oss (Den Bongerd)

Door de samenwerking met Den Bongerd is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Staringstraat 4
5343GH
Oss
0412 22 41 20